top of page

的士新聞資訊【加裝快速充電器 的士充電費設上限】2024年4月22日


大家好,歡迎收睇「的士新聞資訊」,我係Karina,隨住電動車逐漸普及,電動車充電嘅需求亦有所增加,政府就透過調整土地契約條款嘅誘因,例如延長契約嘅年期,嚟推動油站加裝電動車充電器,轉型為快速充電站或油電站,預計喺2024年至2025年嘅財政年度,喺首批大約40個現有嘅油站內,提供大約100個快速充電器,當局指出,由於要保障的士營運成本,會要求油電站唔能夠向電動的士收取高過環保署每月公布嘅充電上限價格,亦會要求油電站為電動的士喺指定嘅時間預留充電車位同提供手機預約充電,以免油電站出現輪候嘅車龍。


環境及生態局局長謝展寰喺立法會環境事務委員會會議上回應議員提問時指出,電動的士同小巴喺油電站充電嘅價格係會受政府控制,唔能夠隨便加價,但其他商用車輛嘅充電價格就由油電站自行釐定,局方另外又表示正研究開放部分嘅政府停車場俾的士喺夜間充電,但由於政府辦公大樓由唔同嘅部門管理,而家正考慮緊邊啲停車場比較適合,詳細結果之後會再公佈。


議員謝偉銓就關注政府可唔可以防止油公司壟斷電動車充電市場,擔心會出現現時油站收費「巧合地」一樣嘅情況,局方回應就認為,由於提供充電服務嘅公司有好多,例如好多商場亦都可以提供快速充電服務,相信油公司要喺充電市場上成功壟斷將會非常困難。


唔知你對以上嘅內容又有啲咩睇法,歡迎留言,如果想了解更多最新嘅的士牌資訊,歡迎下載我哋嘅App「HKTEx 一站式的士買賣租賃平台」,密切留意我哋香港的士交易所,我哋下集見。 


Karina

香港的士交易所 HKTEx 主播

2024年4月22日

P.S.:短片版本請於YouTube上收看:https://youtu.be/2RWYVvng0iE


149 次查看

Comments


bottom of page