top of page

的士新聞資訊【基石科技與業界推出eC-TAXI充電服務】AI女主播 (廣東話) 2023年6月2日


大家好,我係A.I.Olivia,今日同大家睇睇一單有關的士嘅新聞。


早前基石科技聯同領展喺位於天水圍T Town South停車場,舉行咗充電站啟用儀式,以及「綠色運輸先導計劃」發布會。基石科技為響應政府《香港電動車普及化路線圖》,推動電動車普及化,同的士業界合作推出綠色運輸先導計畫。今次發布會宣布聯同香港的士小巴商總會合作,推出「eC-TAXI」充電服務。


「eC-TAXI」提供嘅充電服務,係透過香港的士小巴商總會,聯繫的士司機,等的士司機可以透過流動應用程式預約充電位,提供充電優惠方案同埋支援服務,包括充電折扣同資助、嶄新嘅充電體驗、提供充電入門速成班,以及提供24小時客戶服務熱線支援等等,鼓勵的士業界參與綠色運輸,推動電動車普及化,支援的士業界引入新款「比亞迪」E6電動的士 。


香港的士小巴商總會理事長周國强指出,旗下會員訂購咗30部新款電動的士,已經出咗5部。其實的士業界亦曾經喺2013年引入咗超過40架”比亞迪”E6電動的士,但係唔夠一年就退出市場,當時係因為充電嘅情況無辦法支援的士日常嘅營運。佢又表示,新款電動車轉用咗刀片電池設計,充滿電可以行駛超過400公里,如果以一般日更的士大約行駛160公里,而夜更的士大約行駛200公里嚟計算,電池嘅續航力勉強可以應付得到,當然最緊要係有足夠嘅充電配套。周國强又指出,期望能夠解決充電問題之後,再引入更多唔同嘅電動的士車款,等乘客可以感受到的士業界有所進步。佢預期去到下年年尾,將會有800至到1000部的士轉為電動的士。


另外,基石科技其實仲不斷擴大緊充電站嘅規模,上年公布充電站已經進入咗領展旗下嘅33個停車場,工程已經陸續完成,基石科技行政總裁葉兆康表示,而家大約有70個充電站,合共大約有1000部充電機,其中一半都係喺領展嘅停車場。


環境及生態局首席環境保護主任張展華博士喺出席活動嘅時候表示,2019年全港只係有6%電動私家車,但係今年首季已經增加到63%,換句話說,每兩架新嘅私家車當中,其中一架就係電動車。佢認為充足嘅充電設施係推動電動車嘅關鍵因素,而建構一個電動車嘅網絡,實在要有賴多方面嘅幫助,匯聚唔同企業同商會,推動各界落實使用商用電動車嘅具體流程,實現更完善嘅綠色電動車生態圈。


咁今集就同大家講到呢一度,歡迎留言分享你嘅睇法,我哋下集見!


Olivia

人工智能主播

香港的士交易所 HKTEx


2023年6月2日

P.S.:短片版本請於YouTube上收看:https://youtu.be/yIXF9AynThA189 次查看

Comments


bottom of page