top of page

的士新聞資訊【的士服務質素評分下跌】 AI女主播|廣東話|2023年6月14日|的士服務質素調查|香港的士業議會|的士司機|香港的士交易所 HKTEx


大家好,我係A.I.Olivia,今日同大家睇睇一單有關的士嘅新聞。


香港的士業議會最近公佈咗新一份「的士服務質素調查」,喺今年4月至5月期間,議會委託咗恆生大學進行問卷調查,喺全港各區以面對面嘅方式,對1211位的士乘客進行訪問,結果顯示,有超過一半嘅受訪者認為,的士整體服務質素屬於良好或者優秀,只有大約9%嘅受訪者認爲係較差或者極差,而的士整體服務質素評分,以100分為滿分,結果獲得58.4分,但係呢個分數比起上一次3年前嘅調查結果下跌咗7分。


另外,調查期間亦都邀請咗受訪者對13項嘅的士服務元素進行評分,當中以「的士司機待客以禮」獲得最低分,5分滿分,只係有3.21分,第二低分嘅係「的士很環保」,獲得3.22分,而第三低分嘅係「的士司機主動向乘客提供協助」,獲得3.24分。


至於最高分嘅項目包括:「的士車身同車廂清潔」,有3.45分,「的士車廂寬敞、座位舒適」,有3.44分,「的士車廂溫度適中」,都係有3.44分,以上都係以5分滿分嚟做計算。


香港的士業議會主席黃卓邦認為,呢3年嚟社會環境同埋的士行業生態嘅變化都好大,司機嘅流失,同埋司機年紀老化嘅情況嚴重,可能係因為呢啲原因而導致的士服務質素評分有所下降,黃卓邦表示,議會將會繼續喺業界推行獎勵計劃,去鼓勵的士司機改善服務質素,但對於整體嚟講,香港的士嘅整體服務質素評分有接近60分,雖然評分唔算高,但都仍然係屬於滿意嘅水平,明白到係仲有好多改善嘅空間,希望的士業界繼續努力,去迎合乘客嘅期望,另外,黃卓邦又表示,支持運輸署推行的士司機違例計分制度,可以有效咁揪出業界嘅害群之馬,佢同時亦都建議政府要加強打擊「白牌車」,改善的士嘅經營環境,吸引更多青年入行。


咁今集就同大家講到呢一度,歡迎留言分享你嘅睇法,我哋下集見!


Olivia

人工智能主播

香港的士交易所 HKTEx


2023年6月14日

P.S.:短片版本請於YouTube上收看:https://youtu.be/THNd-VuTlxE26 次查看

Kommentarer


bottom of page