top of page

的士荒|泰加保險7日後退保 的士大王料過萬部的士無法上路的士保險龍頭「泰加保險」早前拒絕承接的士保險新單後,近日再去信業界指,指明會在7日通知期後「退保」。的士車行車主協會永遠會長鄭克和今日(4日)表示,泰加正陸續向業界發信交代退保事宜,「尋日收到嘅信都有幾百封。」他預料最終全港有過萬的士的保險,將會在一星期內失效,其車行亦有部分的士明日起已因無保險,不符合法例要求在路上行駛,批評泰加並無提供替代方案,政府亦無監管和協調,「三分一車無保險,唯有交返(的士牌)畀政府…我哋營運唔到點行呢?」的士車行車主協會永遠會長鄭克和早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示,泰加近兩日向車主表示,會在7日通知期後退保,據他了解,泰加正陸續出信予其他的士車主,「剩係尋日收到嘅信都有幾百封。」


他慨嘆的士保費近年多次大幅加價,形容是「有怨無路訴」,「呢兩年畀佢搞到心都寒曬。」現時泰加還要大規模退保,鄭克和批評政府和保監局並無協調和管理,「我哋打電話去保監(局),打足10日都打唔到,冇人聽㗎。」他又指泰加佔整體的士業界逾60%車輛的保單,預計泰加一周內會終止四分之三的士保單,屆時「三分一車輛根本無保險,冇保險唯有交返(的士牌)畀政府,我哋營運唔到點行呢?」他又指,旗下的忠誠車行部分的士明日起已再無保險,未能符合法例,無法再在路上行駛。


鄭克和:保險業界憂蝕本 拒接新保單


他批評泰加大規模退保,但未有提供替代方案,包括未有協助業界尋找新的保險公司,令業界無所適從,慨嘆雖然市面仍有8間保險公司承保的士保單,惟有關公司憂慮蝕本,拒絕接受新單。他又形容保險公司加保費對車主不公平,「總之佢輸幾多,就喺我哋萬幾個車主度攞錢,我哋行內講一句『合法揸槍打劫』」。


業界擬自行營辦保險公司


鄭克和表示,業界正蘊釀自行營辦的士保險,「我哋都要向呢條路行,如果唔係我哋個成本好大,你剩係份燕梳(保險)一個月都幾千蚊保費,咁呢行點營運落去呢?」撰文:林穎嫺


圖片:香港01


原文資料來源:1,477 次查看

Commenti


bottom of page