top of page

最新市場動態


大家好,歡迎收睇的士新聞資訊,我係Olivia,行政會議通過的士起錶價劃一加價HK$2,將會喺今年7月14號生效,其實市區的士係喺今年3月份申請起錶價加價HK$5,而家最終落實獲批加價HK$2,即係市區的士嘅起錶價由HK$27加到HK$29。


香港的士小巴商總會理事長周國強喺一個電台節目中形容,加價申請最終獲批加HK$2叫做有少少成果,預計的士加價之後,司機每更收入可以增加大約HK$100至HK$130左右,但係強調如果政府年中修例打擊非法網約白牌車嘅話,可以令流失咗嘅載客生意回流返去的士業界,相信係可以補返申請同獲批加價之間嘅差距,周國強表示,明白有市民坐的士嘅時候會遇過不愉快嘅事件,但亦希望市民明白,其實有時揸的士嘅壓力都好大,而且司機收入又唔算合理,平均收入比起巴士司機仲要低,的士司機有時當然會有啲氣餒,覺得工作冇前途,甚至經常俾人鬧,佢對於有部份網民喺網上洗版式嘅留言攻擊亦感到非常失望。 


的士車行車主協會永遠會長吳坤成喺另一個電台節目中表示,相信市民可以接受到今次嘅加幅,而家的士業遇到最主要嘅問題係市民嘅生活習慣唔同咗,減少咗出夜街,前線嘅的士司機大家都見證生意差咗,尤其係夜更的士司機收入方面,所以夜更嘅的士閒置率都增加,另外,過去幾年的士牌價都有所下跌,銀行可以做到嘅按揭貸款金額都相對減少,因為車主向銀行借唔到貸款,所以就算車主想換新車都冇錢換,希望政府可以申出援手幫助,更希望盡快完成檢討規管非法網約白牌車,至於日後會唔會再申請加價,就要視乎加價之後嘅的士行業營運情況,同埋要睇埋喺政府嘅政策之下的士業界有冇一定嘅競爭力。


運輸署署長李頌恩表示,今次加價已經平衡各持分者嘅需要,包括車主營運同收入、乘客嘅接受程度同埋司機嘅收入等等,要令車主、乘客同司機三方都覺得的士服務係喺合理嘅財政可行狀況先得,最主要嘅目的係要整體香港嘅的士服務供應穩定,李頌恩又指出,理解市民對優質的士服務有訴求,當局已經制訂咗好多措施嚟提升服務質素,包括引入的士司機違例記分制以及的士車隊制度,預計最快下年年中就可以有的士車隊正式投入服務,另外,當局正研究緊規管網約車平台,強調對能夠提供到便利嘅網約渠道持開放嘅態度,但載客嘅車輛係必需要持牌,以及有合法嘅許可證。


唔知你對以上嘅內容又有啲咩睇法,歡迎留言,如果想了解更多最新嘅的士牌資訊,歡迎下載我哋嘅App「HKTEx 一站式的士買賣租賃平台」,密切留意我哋香港的士交易所,我哋下集見。 


Olivia

香港的士交易所 HKTEx 主播

2024年5月14日


P.S.:短片版本請於YouTube上收看:https://youtu.be/lOqo7iyiE3E


313 次查看

大家好,歡迎收睇的士新聞資訊,我係Karina,引入的士車隊管理制度嘅法例,喺上年2023年12月已經生效,嚟緊運輸署會發出最多5個的士車隊牌照,申請期去到今個月嘅31號,車隊要接受運輸署嘅規管,車隊必須提供網約平台同埋電子支付方式,政府希望透過引入的士車隊制度嚟改變行業生態,提升服務水平同行業形象。


根據消息指出,申請的士車隊牌照嘅反應比預期踴躍,而家醞釀緊至少有6隊團隊有意申請牌照,當中包括的士司機從業員總會聯同推動的士發展聯會合組申請市區的士車隊,而香港的士小巴商總會理事長周國強所屬嘅順安車行亦計劃申請市區的士車隊,至於新界的士車隊,就有香港無線電的士聯誼會,聯同10間的士車行合組350架的士申請,呢個亦都係暫時唯一一隊團體表明會申請新界的士車隊,另外有市場消息指出,多間龍頭的士車行亦研究緊入紙申請車隊,當中包括:忠誠車行、泰和車行同城市汽車集團等等。


更有消息指出,「小巴大王」馬亞木之子馬僑生亦研究申請的士車隊牌照,有機會聯同非專營巴士公司「CTBus」入紙申請,馬僑生喺接受傳媒訪問時指出,暫時未有拍板落實申請,不過就承認可能會有Partner同佢合作,正研究緊車隊嘅營運細節同規限,包括研究出新車同聘請司機嘅情況。


而曾經表明冇興趣申請的士車隊牌照嘅香港的士小巴商總會理事長周國強喺接受傳媒訪問時表示,正喺度準備緊申請市區的士車隊牌照,計劃購入100架輪椅的士參與,佢解釋改變主意係因為的士車隊制度係可以唔按錶收費,增加額外收入,同時亦有心做好的士服務同做好榜樣,唔想再有人用藉口話的士冇網約服務,從而令市民去光顧非法白牌車。


另外,有意申請新界的士車隊嘅香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭喺接受傳媒訪問時指出,車隊一個月營運成本大約要20幾萬,包括開發及營運網約平台手機應用程式,聘請員工處理行政事宜,如果車隊規模只係有政府規定嘅下限100架的士,營運上一定會出現虧損,所以計劃會有350架的士嚟營運,10間車行每間出動30架的士左右,每架的士一個月嘅行政皮費大約600蚊左右,希望將個的士行業搞好,之後再擴充車隊規模,黃羽庭又透露,10間車行合共嘅的士總數高達2000架,所以仍然有好多空間繼續拓展業務,不過根據政府規定,新加入車隊嘅的士係唔可以多過3年車齡,呢個規定令車隊嘅起動成本大增,因為一架新車嘅成本都要30幾萬,估計車隊換新車嘅成本就已經需要超過1億,所以有基金公司主動接觸的士業界,表示可以提供融資服務。


唔知你對以上嘅內容又有啲咩睇法,歡迎留言,如果想了解更多最新嘅的士牌資訊,歡迎下載我哋嘅App「HKTEx 一站式的士買賣租賃平台」,密切留意我哋香港的士交易所,我哋下集見。


Karina

香港的士交易所 HKTEx 主播

2024年5月8日

P.S.:短片版本請於YouTube上收看:https://youtu.be/lXfPm62dLuk


724 次查看

大家好,歡迎收睇「的士新聞資訊」,我係Hayley,根據消息指出,政府短期內會審議的士加價嘅申請,運輸署會考慮到的士嘅營運成本,同埋市民接受嘅程度等因素審視,喺完成評估之後會將建議提交行會審議,預計市區的士嘅起標價唔會多過HK$30,最大機會係加HK$2,即係起標價加到HK$29,加幅大約7.4%,至於新界的士同埋大嶼山的士嘅起標價預計亦都會調整,加幅就將會同市區的士差唔多,而的士對上一次加價係喺2022年7月,當時所有的士起標價一律加HK$3,有行會成員表示,的士業服務水平參差,審批嘅時候一定會嚴肅把關,顧及市民嘅反應。


立法會交通事務委員會主席陳恒鑌接受傳媒訪問時表示,的士業界面對保險費用上升,營運成本增加,認同的士要加價,只係覺得加幅應該要貼近通脹,佢認為市區的士起標價如果加價HK$2左右,加幅雖然會高過通脹少少,但係就能夠抵銷的士成本上漲嘅壓力,相信社會較容易接受呢個方案。


香港的士小巴商總會理事長周國強就認為,近年的士營運支出不斷上升,的士保險費用大增,而家每架的士每日保險費高達HK$130至HK$150,而維修保養費用近年亦都不斷增加,的士只加價HK$2同期望有啲落差,尤其係當而家連一個午餐都已經加到60幾元嘅時候,的士司機喺非繁忙時間排隊等客,但可能就只係得到「最低消費」嘅20幾元,經營非常困難,周國強表示,如果政府最終決定只係加價HK$2,的士業界只能夠無奈接受。


另外,立法會議員吳傑莊表示,的士加價HK$2較為理性,但係佢比較關注加價能唔能夠為的士業界增加收入,因為的士業界以年長嘅司機居多,甚至令外國遊客亦都感到唔明白,吳傑莊認為問題歸咎於的士司機收入低,年輕人寧願從事其他公共交通工具行業,都唔想揸的士。


唔知你對以上嘅內容又有啲咩睇法,歡迎留言,如果想了解更多最新嘅的士牌資訊,歡迎下載我哋嘅App「HKTEx 一站式的士買賣租賃平台」,密切留意我哋香港的士交易所,我哋下集見。


Hayley

香港的士交易所 HKTEx 主播

2024年5月6日

P.S.:短片版本請於YouTube上收看:https://youtu.be/17Vm0FSlpeA

 

144 次查看
bottom of page