top of page

的士新聞資訊【減低意外風險 或可調低的士保費】2023年8月16日


大家好,歡迎收睇「的士新聞資訊」,我係Mia,的士經營問題一直以嚟都備受社會關注,例如唔少嘅的士車主都埋怨的士保險費用昂貴,香港的士小巴商總會早前公開要求政府介入同保險業界商討,調整「天價」嘅的士保險費用,同埋嚴懲「白牌車」,否則就會發動「停擺」行動。


從事保險業嘅議員陳沛良喺接受傳媒訪問表示,認為而家嘅的士保險費用並唔係坊間講到咁高,的士行業如果可以一齊採取管控風險嘅措施,喺風險可以控制嘅情況下,調整保費係有得諗嘅。


其實經營的士保險呢盤生意亦唔易做,早排就有保險公司因盈利問題而拒絕承保的士保險,搞到滿城風雨,雖然事件已經告一段落,而家的士業界都買到保險,不過保費就比起以前較高,有人甚至形容係「天價」保費,陳沛良承認,的士保費比起以前可能係貴咗啲,但坊間傳聞保費要8萬至9萬元一年嗰啲,只係好個別嘅例子,並非所有的士都係咁,佢解釋部分的士出意外嘅次數比較頻密,向保險公司索償得多,所以保費先至會比較貴。


睇返運輸及物流局早前嘅公布,涉及的士嘅交通意外數字,於整體交通事故宗數所佔嘅比例,一啲都唔低,由2019年至2021年嘅記錄,分別有4198宗、3408宗同埋4081宗有關的士嘅交通意外,最多嗰年的士意外佔整體交通事故宗數比例更加高達接近3成,而根據保險業監管局提供嘅數字,的士保險業務喺過去18年,即係2005年至2022年,當中有12年係錄得承保虧損。


陳沛良被傳媒問到,政府應唔應該補貼保險費用嚟減低的士業界嘅負擔,陳沛良就覺得做法並唔可取,事關政府唔應該單一傾向某個行業,萬一其他行業都有類似嘅要求,政府作出嘅補貼就沒完沒了,所以保費問題應該由行業自行解決。


咁到底的士行業要點樣應付保費嘅問題,陳沛良相信的士業界如果可以說服保險公司,意外風險係可以控制嘅話,相關保費應該有一定嘅調整空間,畢竟香港嘅保險市場,公司多、競爭大,只要計得掂條數,保險公司都唔會抬高保費,而減低意外風險嘅其中一個方法,陳沛良就建議的士安裝視像鏡頭,俾保險公司知道的士司機嘅駕駛狀況,同埋提升司機嘅警覺性,當做法運行一段時間而意外率降低咗,保險公司知道風險係可以控制,保費就自然有調整嘅空間。


唔知你對的士保費又有啲咩睇法,歡迎留言,如果想了解更多最新嘅的士牌資訊,歡迎下載我哋嘅App 「HKTEx 一站式的士買賣租賃平台」,密切留意我哋香港的士交易所,我哋下集見!


Mia

香港的士交易所 HKTEx 主播

2023年8月16日

P.S.:短片版本請於YouTube上收看:https://youtu.be/T3SA758EpAU422 次查看

Comments


bottom of page